mask

Tỉnh ủy Nghệ An ban hành đề án mới về định hướng và xử lý thông tin báo chí giai đoạn 2021-2025

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 22/12/2021 về nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025.

Đề án xác địch mục tiêu tổng quát nhằm tạo chuyển biến đồng bộ từ tư duy, nhận thức đến hành động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý công tác báo chí. Tiếp tục phát huy vai trò quan trọng và hiệu quả to lớn của báo chí trong việc đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh.

Tỉnh ủy Nghệ An ban hành đề án mới về định hướng và xử lý thông tin báo chí giai đoạn 2021-2025 ảnh 1
Phóng viên báo chí tác nghiệp trong một sự kiện. Ảnh tư liệu

Kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí; nắm bắt tình hình, dự báo và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chỉ đạo, quản lý công tác báo chí giúp cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra những quyết sách đúng đắn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX và nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đề án đề ra những nhiệm vụ giải pháp cụ thể trong suốt cả nhiệm kỳ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thành lâp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với cấp ủy, các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

Định kỳ hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết, tổng kết và rút kinh nghiệm. Các cơ quan báo chí của tỉnh, bản tin nội bộ các huyện, thành, thị ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, văn phòng đại diện báo chí Trung ương tại Nghệ An tăng cường các tin, bài, mở chuyên trang, chuyên mục phản ánh tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh, địa phương, đơn vị; gắn kết quả trao Giải báo chí Nghệ An, Giải báo chí Búa liềm vàng - Nghệ An và Giải báo chí quốc gia hàng năm với đánh giá thực hiện có hiệu quả đề án trong thực tiễn./.

Tin mới