mask

Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An hoàn thành sắp xếp bộ máy

(Baonghean.vn) - Đến nay, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bộ máy của các Ban xây dựng đảng cấp tỉnh giảm 9 phòng (từ 32 phòng xuống còn 23 phòng).

Theo đó, trong thời gian qua, đối với khối Đảng, đoàn thể, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục sáp nhập các phòng chuyên môn theo đề án đã được phê duyệt gồm:

Văn phòng Tỉnh ủy sáp nhập Phòng Hành chính tiếp dân và Phòng Lưu trữ thành Phòng Hành chính - Lưu trữ; sáp nhập phòng Kinh tế và phòng Tổng hợp thành phòng Tổng hợp; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sáp nhập Phòng Thông tin công tác tuyên giáo và Văn phòng thành Phòng Thông tin tổng hợp.

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi công tác chuyên môn với cán bộ phòng Tổng hợp, đoàn thể và các hội. Ảnh: Thành Duy
Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao đổi công tác chuyên môn với cán bộ phòng Tổng hợp, đoàn thể và các hội. Ảnh: Thành Duy

Như vậy đến nay, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bộ máy của các Ban xây dựng đảng cấp tỉnh giảm 9 phòng (từ 32 phòng xuống còn 23 phòng).

Về khối Nhà nước, Sở Nội vụ tỉnh tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ký quyết định sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tại 4 đơn vị: Quỳ Châu, Quế Phong, TX Thái Hòa, Yên Thành. Như vậy, đến nay, toàn tỉnh có 14 địa phương thực hiện: Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, TP Vinh, Tân Kỳ, Anh Sơn, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Yên Thành, Quế Phong, Thị xã Thái Hòa.

Vừa qua, Vườn Quốc gia Pù Mát giảm từ 3 phòng xuống còn 2 phòng; Hạt Kiểm lâm Vườn (đơn vị trực thuộc) giảm từ 13 tổ chức bên trong xuống còn 12 tổ chức bên trong.

Theo Đề án đã được phê duyệt, trong giai đoạn 2018 - 2021, Vườn Quốc gia Pù Mát sẽ giảm 1 Phó Giám đốc, giảm 1 cấp trưởng của tổ chức bên trong và 6 cấp phó của tổ chức bên trong, đồng thời tăng tỷ lệ nhóm chuyên môn nghiệp vụ đạt trên 65% vào năm 2021. 

Kết quả, sau hơn một năm thực hiện Đề án 09- ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay Nghệ An đã giảm được 3 chi cục và 24 phòng (ban) trực thuộc, trong đó có 12 phòng chuyên môn thuộc sở, ngành; 12 phòng (ban) thuộc khối cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

Cụ thể: Sở NN&PTNT giảm 3 chi cục và 2 phòng; Văn phòng HĐND tỉnh giảm 5 phòng; Sở GD&ĐT giảm 2 phòng; Các sở: Y tế, Công Thương, Nội vụ giảm mỗi đơn vị 1 phòng.

Khối các cơ quan Đảng, Đoàn thể: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giảm 3 phòng, Ban Tổ chức và Văn phòng Tỉnh ủy mỗi đơn vị giảm 2 phòng; UBKT, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh và Báo Nghệ An mỗi đơn vị giảm 1 phòng; giảm 38 đơn vị sự nghiệp công lập (23 đơn vị thuộc sở, ban, ngành, 15 đơn vị thuộc UBND cấp huyện).

Nghệ An có 23 đơn vị đã chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên theo quyết định của UBND tỉnh, Nhà nước không cấp ngân sách cho 4.396 biên chế.

Vừa qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu triển khai một số nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban BVCSSK cán bộ tỉnh như: Chuyển Ban BVCSSK cán bộ (nhân lực, trang thiết bị y tế…) về Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh từ 1/6/2019; tổ chức Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 2/01/2018 và Đề án số 09-ĐA/TU ngày 18/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) tại huyện Nam Đàn và Sở Y tế.

Tin mới