mask

Chỉ tiêu năm 2017 của ngành Thông tin và Truyền thông Nghệ An

(Baonghean) - Kết quả 6 tháng đầu năm 2017 và mục tiêu phấn đấu 6 tháng cuối năm của ngành Thông tin - Truyền thông.

Thu Giang - Minh Quân

Thu Giang - Hữu Quân

Tin mới