mask

Giáo dục miền xuôi hỗ trợ các trường vùng sâu, vùng xa nâng cao chất lượng dạy và học

(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An hưởng ứng cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa” giai đoạn 2019 - 2020 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động.

Sáng 10/10, Công đoàn Giáo dục Nghệ An phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức Lễ ký kết phát động phong trào “Phòng giúp phòng, trường giúp trường” giai đoạn 2019 - 2022.

Với mục đích phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất trong toàn ngành để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; Tạo sự đồng thuận, chia sẻ, giúp đỡ nhau giữa các đơn vị giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhà giáo, người lao động với sự nghiệp giáo dục của toàn tỉnh nói chung và của vùng sâu, vùng xa nói riêng.

a
Đại diện các Phòng GD&ĐT tham gia ký kết.
Tại lễ ký kết, Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành Giáo dục đã thống nhất thực hiện kết nghĩa, giúp đỡ giữa các Phòng GD&ĐT, giữa các đơn vị trực thuộc với các nội dung như: Giúp đỡ công tác quản lý giáo dục, công tác dạy học và các vấn đề liên quan đến các nhiệm vụ giáo dục của đơn vị.

Trong đó, tập trung vào trao đổi kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục; thực hiện công tác phổ cập giáo dục; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Giúp đỡ về đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy học; tham gia vào các hoạt động xây dựng cảnh quan trường lớp xanh, sạch, đẹp và xây dựng môi trường văn hóa học đường...

Nhiều trường học ở miền núi còn thiếu thốn về trang thiết bị dạy học.
Nhiều trường học ở miền núi còn thiếu thốn về trang thiết bị dạy học.

Để phong trào ”Phòng giúp phòng, trường giúp trường đạt kết quả, Sở và Công đoàn ngành yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Kết thúc mỗi năm học, các đơn vị tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện của từng năm và đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho năm học tới. Công đoàn ngành theo dõi, tổng hợp, phối hợp với Sở tiến hành tổng kết chương trình trong hội nghị tổng kết năm học, có khen thưởng cho các đơn vị thực hiện tốt các nội dung đã ký kết, đồng thời nhân rộng trong toàn ngành.

Danh sách các đơn vị ký kết giúp đỡ:

1. Đối với các trường THPT

      - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu  giúp đỡ Trường THPT Hoàng Mai

      - Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng giúp đỡ Trường THPT Kỳ Sơn

      - Trường THPT Hà Huy Tập giúp đỡ Trường THPT Quỳ Châu

      - Trường THPT Lê Viết Thuật giúp đỡ Trường THPT Tương Dương 1

      - Trường THPT Quỳnh Lưu 1 giúp đỡ Trường THPT Quế Phong

      - Trường THPT Nguyễn Duy Trinh giúp đỡ Trường THPT Tương Dương 2

      - Trường THPT Nguyễn Xuân Ôn giúp đỡ Trường THPT Mường Quạ

       2. Đối với Phòng GD&ĐT thành phố Vinh

    - Phòng GD&ĐT thành phố Vinh giúp các Phòng GD&ĐT Kỳ Sơn và Quế Phong.

    - Định hướng mỗi trường trực thuộc Phòng GD&ĐT thành phố Vinh giúp đỡ 1 trường tại Kỳ Sơn, Quế Phong. Riêng Trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh giúp Trường THCS Lý Nhật Quang, huyện Đô Lương. 

Tin mới