Nghệ An: Tỷ lệ tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân chỉ chiếm 1,05%

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ số doanh nghiệp có tổ chức đảng đang còn quá thấp, chỉ có 1,05% và tỷ lệ đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân chiếm 1,4% tổng số đảng viên toàn tỉnh.
Chiều 18/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt một số văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Trực tiếp quán triệt Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/2/2019 của Ban Bí thư về Tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Phó Trưởng ban Ban Tuyên Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh khẳng định: Trung ương luôn quan tâm đến việc xây dựng tổ chức đảng trong các doanh nghiệp và trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 23/11/1996 và Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW ngày 29/7/2010 về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân.

Đối với Nghệ An, cùng với triển khai các Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy cũng ban hành Đề án số 5155-ĐA/TU, ngày 8/2/2014 về Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giai đoạn 2014-2020.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh trực tiếp quán triệt một số văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy liên quan đến công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Mai Hoa

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Đề án số 5155-ĐA/TU, công tác phát triển đảng viên và tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã có chuyển biến tích cực.

Đến thời điểm 30/5/2018, toàn tỉnh có 27 doanh nghiệp có vốn Nhà nước dưới 50% có tổ chức đảng; 116 doanh nghiệp không có vốn Nhà nước (doanh nghiệp tư nhân) có tổ chức cơ sở đảng. Tổng số đảng viên trong các doanh nghiệp là 2.624 người.

Tuy nhiên, so với tổng số doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động thì số doanh nghiệp có tổ chức đảng đang còn quá thấp, chỉ chiếm tỷ lệ 1,05% và tỷ lệ đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân chỉ chiếm 1,4% tổng số đảng viên toàn tỉnh.

Tỷ lệ doanh nghiệp tư nhân có tổ chức đảng còn rất thấp. Ảnh: Mai Hoa

Trên tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW, Tỉnh ủy đặt ra yêu cầu đối với các cấp ủy, tổ chức đảng và các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và vào cuộc tích cực, đồng thời có các giải pháp tích cực thúc đẩy phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Cũng trong chiều 18/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị với dân. Gắn với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Kế hoạch số 184-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; Quy chế số 09-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy và xử lý đơn thư, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân gửi đến Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng được nghe quán triệt Đề án số16-ĐA/TU ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2025.

Mai Hoa

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới