mask

Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp

(Baonghean.vn) - Năm 2020 có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, Ban Tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy bám sát các sự kiện để tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong quần chúng nhân dân.
Tăng cường công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp ảnh 1
Từ ngày 25/2 đến 28/2, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực làm trưởng đoàn làm việc với 6 Huyện ủy: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Thanh Chương để nghe tình hình công tác tuyên giáo và hoạt động trung tâm chính trị trong thời gian qua, chỉ đạo, đôn đốc triển khai những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Dự các buổi làm việc với đoàn có Thường trực Huyện ủy và lãnh đạo UBND các huyện, lãnh đạo, cán bộ Tuyên giáo và Trung tâm chính trị. Trong ảnh: Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc với Huyện ủy Tương Dương.
Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo và hoạt động trung tâm chính trị tại các huyện cho thấy kết quả đạt được khá toàn diện, nhất là việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng sớm đi vào thực tiễn cuộc sống; công tác khoa giáo được chăm lo góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng đối với các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, tài nguyên, môi trường, văn hóa, thể thao; công tác nắm bắt thông tin và cung cấp, định hướng thông tin được chú trọng làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ngày càng đồng thuận, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các huyện miền núi, nhất là vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới với nước bạn Lào.
Hoạt động của Trung tâm chính trị cấp huyện ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng ngày càng được nâng lên, bộ máy ngày càng tinh gọn, hiệu quả, nhất là từ khi triển khai thực hiện chủ trương Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời Giám đốc Trung tâm chính trị huyện.

Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Kha Văn Tám nhấn mạnh, trong năm 2020 có rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, do đó Ban Tuyên giáo các cấp cần chủ động tham mưu cho cấp ủy bám sát các sự kiện để tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong quần chúng nhân dân; tham gia xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp thực sự sâu sắc, chất lượng để rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá trong nhiệm kỳ tới; nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội liên quan đến việc tổ chức đại hội để tham mưu cấp ủy xử lý kịp thời, chủ động đấu tranh hiệu quả các quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá đại hội; tiếp tục đổi mới trong việc học tập, quán triệt các nghị quyết đại hội Đảng các cấp thực sự nghiêm túc, có chất lượng.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện theo hướng nâng tầm vị thế, vai trò của Trung tâm chính trị thực sự trở thành “Trường Đảng” cấp huyện dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy.

* Cũng liên quan đến nội dung này, từ ngày 25 - 27/2, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Phó Trưởng ban làm trưởng đoàn làm việc với Ban Tuyên giáo và Trung tâm chính trị các huyện: Yên Thành, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và TX. Cửa Lò, thành phố Vinh.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại TX Cửa Lò. Ảnh: Hiền Lương
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại TX. Cửa Lò. Ảnh: Hiền Lương

Ghi nhận những kết quả đạt được của công tác tuyên giáo, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian qua của các địa phương, đồng chí Lê Thị Hoài Chung đề nghị ngành Tuyên giáo chủ động tham mưu và chỉ đạo phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, đại hội Đảng các cấp.

Cùng đó, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm chính trị, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; phát huy năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ dạy và học lý luận chính trị ở cơ sở.

Tin mới