mask

Kỳ Sơn: Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn tín dụng

(Baonghean.vn) - 100 học viên là cán bộ cấp cơ sở, tổ chức nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vốn vay trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã tham gia đợt tập huấn nghiệp vụ do Ngân hàng Chính sách tổ chức.

Trong thời gian hai ngày từ 9 - 10/8, các học viên đã được tiếp thu các nội dung như: Các chương trình tín dụng theo quy định của Chính phủ đối với Ngân hàng chính sách xã hội, trong đó trên địa bàn huyện biên giới Kỳ Sơn có 12 chương trình tín dụng đang thực hiện; Các phương thức ủy thác thông qua các tổ chức chính trị, xã hội; Chức năng, nhiệm vụ của ban giảm nghèo cấp xã, trưởng bản, trưởng khối trong hoạt động tín dụng ngân sách; Hướng dẫn nghiệp vụ của tổ tiết kiệm và vay vốn.

2
Học viên trao đổi với lãnh đạo Ngân hàng CSXH tại hội thảo

Cũng tại hội nghị các học viên đã có dịp được trao đổi trực tiếp với đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội huyện về các vấn đề thường gặp trong hoạt động ủy thác, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nguồn vốn, mức vốn vay, chế độ cho đội ngũ làm công tác tại cơ sở... Trên cơ sở đó đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kỳ Sơn đã có những giải trình, thảo luận các biện pháp nhằm khắc phục, tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý nguồn vốn vay ủy thác.

3
Từ nguồn vốn vay, nhiều mô hình kinh tế đã phát huy hiệu quả

Lớp tập huấn là cơ hội để trang bị thêm kiến thức cơ bản cho các học viên cũng như nâng cao trình độ trong công tác ủy thác tại cơ sở, qua đó giúp cho việc sử dụng các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả hơn góp phần vào việc thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn Kỳ Sơn.

                                                                                                                       Lữ Phú

Tin mới