mask

15/31 chương trình, đề án phát triển kinh tế miền Tây được phê duyệt

(Baonghean.vn) – Sáng 7/9, UBND tỉnh đã có buổi làm việc để nghe báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ - TTg ngày 4/12 /2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì .

Ngày 4 tháng 12 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020 tại Quyết định số 2355/QĐ - TTg. Mục tiêu của Đề án nhằm khai thác hợp lý và có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của miền Tây Nghệ An, từ đó từng bước thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển và mức sống của người dân trong vùng so với mức bình quân chung của tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Sau gần 3 năm triển khai, đến nay, 15/31 chương trình, đề án đã được phê duyệt. Trong có có các đề án trọng tâm như: phát triển cây, con gắn với cơ chế quản lý đất đai, tạo vùng nguyên liệu chế biến phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đế năm 2020; quy hoạch thủy lợi vùng Phủ Quỳ, thượng nguồn Sông Cả và lưu vực sông Giăng; Đề án phát triển cây chè và cao su; Đề án huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới khu vực miền Tây Nghệ An…

Đồng chí Lê Minh Thông điều hành buổi làm việc
Đồng chí Lê Minh Thông điều hành buổi làm việc

Ngoài ra có 7 đề án đang trong quá trình xây dựng chờ phê duyệt như: Thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Nghĩa Đàn; Tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân vùng tái định cư các dự án thủy điện; Bảo tồn, phát triển bền vững hộ tộc người Ơ Đu; Bảo tồn và phát triển du lịch miền Tây...

Hiện có 9 đề án chưa triển khai xây dựng, 7 đề án không có trong kế hoạch đề ra nhưng các sở, ngành đã chủ động tham mưu xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt.

dfgh
Mô hình trồng bí xanh theo hướng hàng hóa tại bản Thái Sơn 2, Môn Sơn, Con Cuông. Ảnh: Tư liệu

Nhìn chung, sau gần 3 năm triển khai các đề án, kinh tế miền Tây Nghệ An đã có những bước phát triển tương đối toàn diện và tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2013 – 2015 đạt 8,04% - cao hơn mức tăng trưởng bình quân chung của toàn tỉnh. Các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng và dịch vụ đều có bước tăng trưởng. Cụ thể: Giá trị công nghiệp - xây dựng đạt 11,18%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 6,74% và tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt 6,96%.

gh
Đồng chí Vi Lưu Bình- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT đề cập đến những vướng mắc trong việc thực hiện đề án. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, miền Tây Nghệ An là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh Nghệ An. Là địa bàn có tiềm năng và lợi thế phát triển về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy điện, khai khoáng, du lịch và phát triển kinh tế cửa khẩu. Thực hiện đề án phát triển kinh tế - xã hội khu vực đối với khu vực này, đã có 19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn có những mục tiêu chưa đạt, đặc biệt là về kinh tế. Cụ thể trong mục tiêu của đề án sẽ tăng thu nhập bình quân đầu người đạt 23,3 – 24,2 triệu đồng nhưng trên thực tế chỉ mới đạt 21,05 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong mục tiêu đề ra là 11,3 – 12,3% nhưng thực tiễn chỉ mới đạt 8,04%.

Thời gian tới các sở, ban, ngành cần phối hợp đồng bộ để khắc phục những hạn chế. Từ đó tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện những đề án, chương trình đang và sẽ triển khai để đưa kinh tế miền Tây từng bước phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân. Đặc biệt, cần quán triệt và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án ở địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, từ đó hoàn thành các mục tiêu của đề án đã đề ra.

Thanh Quỳnh

Tin mới