Không để khuyết điểm nhỏ thành sai phạm to

(Baonghean) - Kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là biện pháp ngăn ngừa quan trọng để khuyết điểm nhỏ không trở thành khuyết điểm lớn. Bởi vậy, nhiệm vụ này được Huyện ủy Đô Lương và cấp ủy cơ sở đặc biệt quan tâm và có tác dụng thiết thực.

Vào cuộc kịp thời và xử lý nghiêm

Thượng Sơn là xã có truyền thống và luôn dẫn đầu các phong trào ở huyện Đô Lương, thế nhưng năm 2018 vừa qua, Đảng ủy xã lại thuộc diện kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy Đô Lương về dấu hiệu vi phạm.

Kết quả kiểm tra, BTV Huyện ủy đã kết luận, tập thể BTV Đảng ủy xã Thượng Sơn, nhiệm kỳ 2015 - 2020 vi phạm liên quan đến ban hành và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, đồng thời quyết định một số chủ trương về công tác cán bộ, công tác đầu tư xây dựng cơ bản không đúng thẩm quyền, thiếu kiểm tra, giám sát, dẫn đến xảy ra một số khuyết điểm, sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình trên địa bàn, gây lãng phí, thất thoát ngân sách Nhà nước, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Và hình thức kỷ luật đối với tập thể BTV Đảng ủy xã Thượng Sơn là khiển trách.

Một cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đô Lương để tham mưu cho cấp ủy ra quyết định xử lý kỷ kuật đối với tổ chức đảng và đảng viên sau kiểm tra. Ảnh: Minh Chi
Một cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đô Lương để tham mưu cho cấp ủy ra quyết định xử lý kỷ kuật đối với tổ chức Đảng và đảng viên sau kiểm tra. Ảnh: Minh Chi

Theo đó, có 7 cá nhân vi phạm liên quan đến trách nhiệm trong việc ra quyết định cũng như lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, triển khai các nội dung được xác định sai phạm ở Thượng Sơn; trong đó có 5 cá nhân bị xử lý kỷ luật.

Bao gồm, Bí thư, Phó Bí thư trực Đảng bị khiển trách; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã bị cảnh cáo. Gắn với đó là yêu cầu thu hồi thất thoát ngân sách hơn 762 triệu đồng trong xây dựng một số công trình trên địa bàn.

Tương tự, tại xã Thịnh Sơn, qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm, BTV Huyện ủy có kết luận vi phạm đối với tập thể BTV xã và 9 cá nhân liên quan đến trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo; liên quan đến công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn...

Theo đó phải thi hành kỷ luật tập thể BTV Đảng ủy bằng hình thức khiển trách và 9 cá nhân, bao gồm cảnh cáo Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và khiển trách 8 cá nhân, trong đó có Bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Cán bộ Huyện ủy Đô Lương và xã Trung Sơn trao đổi với bí thư chi bộ xóm 5. Ảnh tư liệu
Cán bộ Huyện ủy Đô Lương và xã Trung Sơn trao đổi với bí thư Chi bộ xóm 5. Ảnh tư liệu

Đối với xã Hiến Sơn, qua kiểm tra dấu hiệu vi phạm, BTV Huyện ủy Đô Lương kết luận tập thể BTV Đảng ủy xã và 7 cá nhân có vi phạm trong việc chấp hành quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; thiếu lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời và thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến những vi phạm của HTX dịch vụ nông nghiệp liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài chính.

Tuy nhiên, các vi phạm chưa đến mức phải xử lý kỷ luật mà chỉ rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban Thường vụ và 6 cá nhân; duy nhất 1 cá nhân phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra 2 cấp ở Đô Lương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 192 tổ chức Đảng và 467 đảng viên.

Nội dung kiểm tra được tập trung vào việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp; thiếu trách nhiệm, buông lỏng trong lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý Nhà nước về tài chính - ngân sách, xây dựng cơ bản...

Qua kết quả kiểm tra, kết luận 188 tổ chức Đảng và 279 đảng viên có vi phạm; trong đó phải thi hành kỷ luật 23 tổ chức đảng và 42 đảng viên (khiển trách 29, cảnh cáo 12, cách chức 1).

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đô Lương kiểm tra việc đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Tiểu học Lạc Sơn. Ảnh tư liệu: Ngọc Phương
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đô Lương kiểm tra việc đầu tư xây dựng cơ bản tại Trường Tiểu học Lạc Sơn. Ảnh tư liệu: Ngọc Phương

Tạo sự răn đe

Để có kết quả trên, Huyện ủy Đô Lương và cấp ủy cơ sở đặc biệt chú trọng kiểm tra thường xuyên, đột xuất, kết hợp thông tin phản ánh từ các đồng chí được phân công phụ trách cụm - điểm trưởng, của nhân dân và từ nội bộ, trên cơ sở đó nắm bắt dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên để vào cuộc kiểm tra.

Đây được coi là biện pháp ngăn ngừa quan trọng để khuyết điểm nhỏ không trở thành khuyết điểm lớn hoặc là “cảnh báo”, phòng ngừa vi phạm của tổ chức Đảng và đảng, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị. 

Đối thoại cũng là biện pháp để nắm bắt tình hình, dấu hệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ở Đô Lương. Ảnh: Minh Chi
Đối thoại cũng là biện pháp để nắm bắt tình hình, dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên ở Đô Lương. Ảnh: Minh Chi

Bên cạnh tăng cường nắm bắt dấu hiệu vi phạm để kiểm tra, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thái Khắc Thiệu, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra 2 cấp ở Đô Lương cũng rất quan tâm đến chất lượng các cuộc kiểm tra trên cơ sở thực hiện quy trình kiểm tra, coi trọng nghiệp vụ thẩm tra và xác minh trong kiểm tra và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp.

"Muốn nâng cao chất lượng kiểm tra cần chú trọng quy trình kiểm tra, nghiệp vụ thẩm tra, xác minh và ý thức, trách nhiệm của cán bộ kiểm tra".

Đồng chí Thái Khắc Thiệu – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đô Lương

Theo đó, các kết luận kiểm tra đều đảm bảo tính chính xác những vi phạm, khuyết điểm của tổ chức Đảng và đảng viên để có biện pháp sửa chữa, khắc phục; đồng thời phòng ngừa sai phạm nhỏ thành sai phạm lớn.

Những trường hợp đến mức phải xử lý kỷ luật được xử lý nghiêm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng và góp phần ổn định tình hình tại các tổ chức được kiểm tra và nâng cao vai trò, uy tín của Đảng đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đô Lương trực tiếp gặp gỡ, đồng hành với doanh nghệp trong việc mở rộng quy mô sản xuất dây chuyền may ở Công ty may Minh Anh. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đô Lương trực tiếp gặp gỡ, đồng hành với doanh nghệp trong việc mở rộng quy mô sản xuất dây chuyền may ở Công ty may Minh Anh. Ảnh: Mai Hoa

Điều đặc biệt ở Đô Lương, việc kiểm tra, phát hiện và xử lý, không chỉ có tác động trực tiếp đối với các tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra mà trở thành bài học, sự răn đe chung cho cấp ủy các cấp và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Bởi nhiều kết luận kiểm tra được thông tin công khai trên bản tin nội bộ của huyện; mặt khác, trên cơ sở những vấn đề được phát hiện thông qua kiểm tra, BTV Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng đưa ra những vấn đề mang tính cảnh báo cho các tổ chức Đảng và đảng viên tại các hội nghị cấp huyện và các cuộc làm việc tại cơ sở.

"Cần kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các cấp, các ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm".

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Bí thư Huyện ủy Đô Lương

Bí thư Huyện ủy Đô Lương Ngọc Kim Nam cho rằng: Trước yêu cầu tăng tốc, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiều bất cập, tồn tại đang đặt ra liên quan đến quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính, công tác cán bộ... Đô Lương đang tiếp tục đặt ra yêu cầu cao trong việc kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các cấp, các ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.
Từ đó chấn chỉnh, sửa chữa, khắc phục cũng như ngăn chặn kịp thời các vi phạm; nhằm góp phần giảm bức xúc ở cơ sở, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, đồng thời thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của huyện.

Tin mới